دفتر او فابریکه

دفتر

Office_Sundopt

Office_Sundopt

Conference Room

د کنفرانس خونه

Employees World_Sundopt

د کارمندانو نړۍ_Sundopt

Team work_Sundopt

د ټیم کار_Sundopt

فابریکه

Led Linear Producting

د لینر لینر تولید

Integrating sphere test

د ساحې د یوځای کولو ازموینه

Insulation resistance Test

د موصلیت مقاومت ازموینه

QA room_Sundopt

QA کوټه_Sundopt